Uchwała Sejmu w 15. rocznicę przystąpienia Polski do NATO

flaga nato

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim (NATO) za główny, obok członkostwa w Unii Europejskiej, fundament polskiego bezpieczeństwa narodowego – czytamy w przyjętej  jednogłośnie przez posłów uchwale w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO.

Sejm w uchwale wyraził podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do przystąpienia Polski do Paktu. Jak podkreślono, „przez minione 15 lat Polska wypełnia zobowiązania wynikające z konieczności prawnych, militarnych i politycznych, wiążących się z naszym udziałem w NATO”.

„W tym czasie zgodnie z deklaracjami udzielaliśmy poparcia polityce otwartych drzwi w procesie rozszerzania NATO” - głosi uchwała.
12 marca 1999 w Independence w stanie Missouri Polskę, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do NATO.


Rocznica przyjęcia Polski do NATO przypada w okresie konfliktu na Wschodzie; wobec wydarzeń na Ukrainie Polska skorzystała z art. 4 traktatu powołującego NATO; zapis ten przewiduje konsultacje, gdy któryś z sojuszników czuje się zagrożony. To czwarty taki przypadek w 65-letniej historii Sojuszu.

Z ideą wejścia Polski do NATO jako pierwsze ugrupowanie wyszło Porozumienie Centrum.

źródło: PIS.org.pl

2015-03-25
Prezydent włączył się w projekt uczniów II Liceum Ogólnokształcącego.

„Przywracamy kolory” to autorski projekt społeczny wpisany w Ogólnopolską Olimpiadę „Zwolnieni z Teorii” w której udział biorą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego. W akcję włączył się Urząd Miasta. Celem programu jest zmiana wizerunku przestrzeni publicznej.

2015-03-25
Kolejne spotkanie prezydenta z mieszkańcami

Już po raz trzeci prezydent Marcin Witko spotkał się z mieszkańcami Tomaszowa. Tym razem spotkanie odbyło się w budynku ZSP nr 6 przy ul. Strefowej. Marcin Witko zapraszał na nie w szczególnosci mieszkańców dzielnicy Starzyce.

2015-03-19
Prezydent zaprasza na konsultacje społeczne.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego  do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020.

Copyright © 2015 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/15rocznica-przystapienia-polski-do-nato/