Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpodstawnie zawiadamia o popełnieniu przestępstwa

Interpelacja nr 3881

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi

w sprawie kierowania do prokuratury przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpodstawnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 297 § 1 K.k.

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się rolnicy oraz producenci rolni zaniepokojeni faktem wielokrotnego wzywania ich do prokuratury lub właściwych jednostek Policji w związku ze skierowaniem przez ARiMR zawiadomień o popełnieniu przestępstwa polegającego na zawyżeniu we wniosku powierzchni deklarowanych działek oraz wyłudzeniu środków pomocowych, tj. z art. 297 § 1 K.k. Jak wynika z pozyskanych od rolników informacji, ARiMR wskazuje, iż rolnicy we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zawyżają powierzchnie areału, co nie jest zgodne ze zdjęciami satelitarnymi ich działek. Tymczasem rolnicy wskazują, iż powierzchnię działek deklarują w oparciu o posiadane materiały źródłowe –, zazwyczaj o akty własności. Zawyżona w ten sposób kwota środków pomocowych oscyluje w granicach 12-50 zł. Wnioskodawcy pokonują częstokroć kilkadziesiąt kilometrów, aby przekonać organy ścigania, iż dane zawarte we wniosku są wynikiem zwykłej pomyłki, danych zawartych w posiadanych dokumentach bądź też innych niezawinionych przez nich zdarzeń. Postępowania te w większości kończą się wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion czynu zabronionego, ewentualnie z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu. ARiMR angażuje do postępowań, których przedmiotem sporu jest kwota kilku lub kilkudziesięciu zł, cały aparat ścigania, począwszy od Policji, a skończywszy na prokuraturze i sądzie. Postępowanie pożera ogromne koszty, zarówno finansowe, tj. koszty wezwań świadków, koszty materiału, a co więcej, marnotrawiony jest czas funkcjonariusza Policji i prokuratora, który w tym czasie może wykonać czynności procesowe w innym postępowaniu o wyższym ciężarze gatunkowym.

Szanowny Panie, zgodnie z dyspozycją art. 304 K.p.k. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kieruje się w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Analiza wniosków pomocowych pozwala wprost stwierdzić, iż w wielu przypadkach nie doszło do zaistnienia przestępstwa, gdyż zawyżenie o nieznaczne wielkości areału gruntów nie było efektem celowego działania wnioskodawcy, a jedynie wynikiem niewiedzy czy też zwykłego błędu. W związku z tym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy zostały opracowane przez resort rolnictwa wytyczne w zakresie kierowania zawiadomień o przestępstwie z art. 297 K.k.?

2. Kto podejmuje decyzję o skierowaniu konkretnego zawiadomienia o przestępstwie i czy zawiadomienia te badane są pod kątem ich celowości?

3. Czy istnieje kwota graniczna uszczuplonych, ewentualnie narażonych na uszczuplenie, środków pomocowych, od której owe zawiadomienia są kierowane?

4. Czy rolnicy przed skierowaniem zawiadomień o przestępstwie są wzywani celem złożenia korekty oraz stosownych wyjaśnień?

5. Czy badano, jakie decyzje merytoryczne zapadają po przeprowadzeniu postępowania karnego i jaki odsetek owych zawiadomień kończy się wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion czynu zabronionego ewentualnie z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu?

Z wyrazami szacunku

Poseł Marcin Witko

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-bezpodstawnie-zawiadamia-o-popelnieniu-przestepstw/