Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Interpelacja w sprawie nadzoru nad czynnościami syndyków i sędziów komisarzy w postępowaniach upadłościowych

marcin witkoSzanowny Panie Ministrze! Sprywatyzowane po roku 1989 przedsiębiorstwa państwowe pod względem dochodowości są dalekie od wypracowywanych zysków z czasów swej świetności. Spowodowane jest to w dużej mierze wszechobecnym kryzysem gospodarczym, ale również rodzajem prowadzonej produkcji, która straciła znaczenie dla gospodarki państwowej ze względu na przemiany społeczno-gospodarcze.

Podupadłe przedsiębiorstwa trafiają w ręce syndyków, którzy, będąc pod pozornym nadzorem sędziów komisarzy, decydują o dalszych ich losach. W gestii syndyków pozostaje, kiedy, komu, za ile i które składniki majątku upadłego będą upłynniane. Tak rozległa swoboda w działaniach syndyków sprzyja wykorzystywaniu postępowania upadłościowego do sprzecznych z ustawą celów i prowadzi do defraudacji majątku państwowego.
Syndyk przy wykonywaniu swoich czynności nie kieruje się dobrem upadłego przedsiębiorstwa ani dobrem jego wierzycieli, lecz zmierza do takiego zarządzania masą upadłościową, które przyniesie korzyść jemu samemu. Głównym celem syndyka staje się przedłużanie postępowania upadłościowego. Trwające latami postępowanie jest dogodnym źródłem zysku, bo tak długo, jak długo ono trwa, syndyk pobiera wynagrodzenie. Dzieje się tak również dlatego, że wynagrodzenie syndyków będące wynagrodzeniem obliczanym w stosunku do wartości masy upadłościowej nie jest co do zasady uzależnione od efektów jego pracy.
Celowe wydłużenie postępowania upadłościowego działa na szkodę wierzycieli, w tym Skarbu Państwa. Z upływem czasu majątek niszczeje i traci na wartości, co nie tylko nie prowadzi do spłaty istniejącego w dniu ogłoszenia upadłości zadłużenia, lecz ostatecznie zwiększa niewypłacalność upadłego przedsiębiorstwa. Wzorcowym przykładem niszczenia majątku przedsiębiorstwa w trakcie przedłużającego się postępowania upadłościowego jest zdewastowane mienie dwóch spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa z siedzibami w Tomaszowie Mazowieckim: Zakładu Tkanin Wełnianych Mazovia SA i Zakładu Włókien Chemicznych Wistom SA. Z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej powyższe działania syndyków w zestawieniu z ich sowitym wynagrodzeniem są nie do zaakceptowania. Sprzeciw społeczny powoduje również fakt braku właściwego nadzoru nad syndykami ze strony sędziów komisarzy. Sędziowie „przyklepują” prawie każdą czynność syndyków, niekiedy nawet nie czytając przedstawionych dokumentów.
Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy w wyniku sprawowanego przez ministra sprawiedliwości nadzoru zostały stwierdzone nieprawidłowości w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw z udziałem kapitału Skarbu Państwa w okresie ostatnich 10 lat?

2. Czy w okresie ostatnich 10 lat były lub są prowadzone postępowania dyscyplinarne w stosunku do syndyków i sędziów komisarzy wszczęte w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w powyższych postępowaniach?

Kończąc, proszę Pana Ministra o objęcie szczególnym nadzorem postępowania upadłościowego dotyczącego zakładów Mazovia w Tomaszowie Mazowieckim, ponieważ otrzymuję wiele informacji o możliwych licznych nieprawidłowościach i nadużyciach w działaniach syndyka.

Poseł Marcin Witko
Tomaszów Mazowiecki, dnia 14 czerwca 2012 r.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/interpelacja-w-sprawie-nadzoru-nad-czynnosciami-syndykow-i-sedziow-komisarzy-w-postepowaniach-upadl/