Facebook
Twitter
Google+
YouTube

KONGRES PROGRAMOWY PIS - RODZINA

Rodzina i naród - to dwie wartości, wokół których koncentruje się program PiS. Tak mówił Jarosław Kaczyński w wystąpieniu na kongresie programowym Prawa i Sprawiedliwości. "Rodzina, oparta na monogamicznym związku mężczyzny i kobiety, na małżeństwie" - podkreślił prezes Jarosław Kaczyński.

Rodzina przeżywa w Polsce kryzys. Coraz gorzej spełnia swoje podstawowe funkcje. Przestaje być miejscem, w którym się wychowujemy, uspołeczniamy i stajemy wrażliwi moralnie. Polska rodzina pozostawiona sama sobie nie może liczyć na pomoc państwa w utrzymaniu i wychowaniu
dzieci. Wysokie bezrobocie wśród młodych, brak poczucia bezpieczeństwa pracy, ograniczenia w zakupie mieszkań, słaby dostęp do placówek ochrony zdrowia, do przedszkoli i żłobków hamują pożądany rozwój rodziny. Rośnie w Polsce obszar biedy.

O RODZINIE podczas Kongresu mówił poseł Andrzej Duda.

Najważniejsze propozycje programowe PIS dotyczące RODZINY :

1. Nowy, powszechny dodatek rodzinny - comiesięczny dodatek  500 złotych dla małżeństw, spodziewających się drugiego, a w przypadku ubogich rodzin - pierwszego dziecka. Dodatek będzie przysługiwał na dzieci do 18 roku życia.

2. Nowy filar polityki europejskiej - przeznaczenie większych środków z UE: minimum 1200 euro rocznie na każde dziecko - założenie, iż różnicę do kwoty 500 zł. będzie z możliwością dopłaty z budżetu państwa, aby kwota wypłacana rodzicom na wychowanie dziecka wyniosła odpowiednio: jedno dziecko 500 zł, dwoje dzieci 1000 zł, troje 1500 zł.

3. Zwiększenie dostępu do świadczeń rodzinnych - podwyższenie wysokości progów dochodowych świadczeń, uprawniających do zasiłków rodzinnych. Próg dochodowy świadczeń rodzinnych 50 % minimalnego wynagrodzenia, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym do 60 %.

4. Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych - wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dziecka niepełnosprawnego do minimalnego wynagrodzenia.

5. Zerowa stawka VAT na ubranka dziecięce - jeżeli nie uda się wprowadzić tego rozwiązania na poziomi unijnym, to będzie możliwość zwrotu VAT-u za ubranka w rozliczeniu rocznym PIT.

6. Macierzyństwo i rodzicielstwo pod szczególna opieką - urlop macierzyński połączony z urlopem rodzicielskim i wychowawczym zostanie wydłużony. Stopniowo wprowadzana zmiana, by docelowo do ukończenia przez dziecko 6 roku życia rodzice, jeśli zechcą, mogli korzystać z tej formy pomocy państwa.

7. Bezpłatne przedszkola - finansowane z budżetu państwa.

8. Swobodny dostęp dzieci do dóbr kultury, sporu i rekreacji

9. Sieć szkolnych stołówek - docelowo zagwarantowanie każdemu uczącemu się dziecku możliwość spożywania posiłku.

10. Medycyna szkolna - opieka lekarza i pielęgniarki w szkołach oraz wdrożenie programów profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

11. W obronie rodziców - koniec zabierania dzieci z domów z powodu ubóstwa rodziców.

12. Wspieranie budowy mieszkań - oferta tanich mieszkań pod wynajem, który z biegiem czasu przechodzić będą na własność.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/kongres-programowy-pis-rodzina/