Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Ordynacja podatkowa-druk 266

W odniesieniu do projektu ustawy zmieniającej ustawę Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawę Ordynacja podatkowa chciałbym zauważyć, że obecne brzmienie przepisu art. 50 K.p.a. i art. 155 Ordynacji podatkowej w sposób dostateczny chroni obywateli przed bezzasadnym wzywaniem do osobistego stawiennictwa przez organ administracji publicznej poprzez zastrzeżenie, że takie wezwanie ma miejsce wówczas, gdy jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

Ponadto - na przykładzie postępowania administracyjnego - zasady, którymi kieruje się organ administracji publicznej, takie jak posługiwanie się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy, prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej oraz podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, a także załatwienie sprawy, kierując się m.in. słusznym interesem obywateli, potwierdzają, że wzywanie do osobistego stawiennictwa nie jest instrumentem nękania obywateli, tak jak zostało to przedstawione w uzasadnieniu do niniejszego projektu. Treść art. 50 K.p.a. powinna być oceniana w odniesieniu do powyższych zasad postępowania administracyjnego, a w takim ujęciu nie można mówić o braku racjonalności w korzystaniu przez organ administracji publicznej z instytucji wzywania do osobistego stawiennictwa, ponieważ w danej sytuacji stosowania tego środka jest to środek uznany za najprostszy lub/oraz niezbędny.

Nawet jeżeli wnioskodawcy projektu dostrzegają fakt nadużywania instytucji wezwania do osobistego stawiennictwa przez organ administracji publicznej, to pewne jest to, że wprowadzenie do ustawy zapisu o formie pisemnej jako formie pożądanej przez ustawodawcę dla złożenia wyjaśnień/zeznań nie zmieni kwestionowanej praktyki organu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż niekiedy uczestnikom postępowania zależy na osobistym stawiennictwie w celu złożenia zeznań lub wyjaśnień, ponieważ taka forma kontaktu z organem administracji pozwala na dokładniejsze, wyczerpujące i szybsze przedstawienie wszelkich okoliczności sprawy objętej postępowaniem administracyjnym.

Mając powyższe na uwadze, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy postanowienia projektu zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym również wśród instytucji stosujących przepisy K.p.a., którym zarzucane jest nadużywanie środka wzywania do osobistego stawiennictwa? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie ich wyniku.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-administracyjnego-oraz-ustawy-ordynacja-podatkow/