Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Rada Miejska przyjęła budżet na 2015 r. 

Rada Miejska przyjęła budżet na 2015 rok. Prezydent Witko – „to budżet oddłużenia”

28 stycznia 2015r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Porządek obrad obejmował przed wszystkim punkty związane z uchwaleniem „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015 – 2022” oraz  projekt „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok”

Z tym drugim punktem związane było wystąpienie Prezydenta Miasta – Marcina Witko, który w formie prezentacji przedstawił założenia budżetowe na rok 2015.

prezydent_witko

Budżet miasta musi być przede wszystkim zrównoważony, aby przychody równały się wydatkom. Ktoś kiedyś powiedział złośliwie, że budżet to są tabelki, działy i rozdziały, żeby oczy nie widziały gdzie się pieniądze  podziały. Otóż ja chcę dzisiaj wszystkim przedstawić w sposób precyzyjny skąd biorą się w budżecie pieniądze i w jaki sposób są wydatkowane.

Zanim przejdę do prezentacji chciałbym przedstawić przesłanie tego budżetu, a właściwie to czym ma być budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015. Otóż ma być to budżet oddłużenia i przygotowanie miasta na ostatnią perspektywę pozyskania pieniędzy z funduszy europejskich.

 Prezentację rozpocznę od pokazania wysokości dochodu miasta w roku 2015. Skąd środki te zostaną pozyskane i w jaki sposób zostaną rozdysponowane.

budzet1

budzet2

budzet3

Jak widać wydatki w roku 2015 są niższe od zakładanego budżetu co powoduje nadwyżkę.

Oświata i wychowanie to bardzo wielka pozycja w budżecie. Proszę zauważyć, że ponad 65 mln zł, miasto wydaje na szeroko rozumianą edukację i oświatę. Ważnym elementem jest to, że subwencja oświatowa wynosi niespełna 37,5 mln zł, co zabezpiecza 56,84% wydatków. Zatem różnica wynosi prawie 28,5 mln zł. Pokrywamy ją z własnych środków co jest przykładem na to, że Państwo zleca samorządom zadania, ale nie do końca przekazuje pieniądze na ich realizacje.

budzet4

budzet5

budzet6

Kolejna sprawa, która jest jedną z najważniejszych praktycznie dla każdego samorządu to pomoc społeczna. Tutaj zauważamy analogiczną sytuację jak w przypadku oświaty. Więcej wydajemy niż państwo przeznacza na realizację zadań w tym zakresie. Ta różnica wynosi prawie 12 mln. Przypominam, że to są te pieniądze, które musimy wydatkować z środków własnych.

budzet7

budzet8

budzet9

Kolejny dział naszych wydatków to gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Chciałbym podkreślić jedną rzecz i zwrócić Państwa uwagę, że zaplanowaliśmy powstanie Zakładu Obsługi Miasta i jest to również uwzględnione w budżecie. Do zadań ZOM należeć będzie głównie oczyszczanie miasta. Nie chcemy cząstkować zakresu zadań z tym związanych w przetargach dla poszczególnych firm. Zakład będzie obsługiwał miasto nie tylko w zakresie utrzymania czystości, ale będzie zintegrowany z wydziałem inżyniera miasta, czyli zajmie się również utrzymaniem dróg. Chcę by w gestii zakładu były również; schronisko dla zwierząt, targowisko miejskie i cmentarz komunalny.

budzet10

Na transport i łączność wydamy ponad 8,5 mln złotych, a najważniejsze w tym punkcie jest to, że zapewnimy bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców Tomaszowa. Prowadzone są już prace związane z wprowadzeniem darmowych przejazdów, a takim punktem docelowym kiedy zostaną one uruchomione jest 1 września 2015 roku. Dla mnie odpowiedź na pytanie: „czy chcemy żeby dopłacając do komunikacji miejskiej autobusy przewoziły powietrze, czy wolimy dopłacić ciut więcej tak, żeby te autobusy przewoziły ludzi?” jest prosta.

budzet11

Na kulturę wydamy ponad 4 mln zł. Czy dużo? Uważam, że wciąż za mało. Z tych pieniędzy będą utrzymywane: Skansen Rzeki Pilicy wraz z Grotami Nagórzyckimi, Miejska Biblioteka Publiczna, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury Tkacz, Muzeum i Miejski Ośrodek Kultury. Chce przy tym punkcie zdemontować plotki o powstaniu kilku etatów w tworzonym Tomaszowskim Centrum Kultury. Absolutnie nie wchodzi to w grę. TCK ma zająć się koordynacją istniejących placówek. To ma być mózg merytoryczny funkcjonowania tych ośrodków. Kolejnym ważnym elementem tego punktu jest to, że do kalendarza imprez kulturalnych powrócą Dni Tomaszowa.

buzdet12

Największym beneficjentem w kulturze fizycznej jest oczywiście Ośrodek Sportu i Rekreacji, ale z tego budżetu będą dofinansowane również kluby sportowe i przyznawane stypendia dla wyróżniających się sportowców.

budzet14

 Na finansowanie działań z zakresu ochrony zdrowia wydamy w tym roku 2 456 648 zł

budzet15

Na zapewnienie bezpieczeństwa w 2015 roku przeznaczyliśmy kwotę ponad 1,8mln zł, a głównymi beneficjentami są Straż Miejska oraz Związek Ochotniczej Straży Pożarnej dla którego planujemy w tym roku kupić dwa nowoczesne wozy strażackie.

budzet16

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową to 1,32 mln zł, natomiast na turystykę i promocję 467 776 zł i uważam, że to jest wartość wciąż za niska. Mam nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie kwota ta się zwiększy bo dostępność materiałów promujących nasze miasto jest niewystarczająca. Trudno bowiem znaleźć, nawet w okolicznych hotelach informacji o atrakcjach Tomaszowa.

budzet17budzet18

Kolejny punkt to wydatki na administrację publiczną. Tutaj zagospodarowano ponad 13,8 mln zł. Planowany stan zadłużenia to ponad 76 mln zł, przy czym należy tu wspomnieć o tym, że rok temu w tym samym dokumencie mieliśmy 90 mln zł. Wiadomą rzeczą jest to, że jeżeli będziemy chcieli wyciągać rękę po środki zewnętrzne w tym środku unijne. Będziemy musieli mieć wkład własny, dlatego im mniejsze zadłużenie tym większa możliwość pozyskania środków z UE w tej ostatniej perspektywie finansowej.

budzet19

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w tym roku należeć będą: remont wiaduktu w Białobrzegach na ulicy Gminnej oraz budowa ulicy Chopina.

budzet20

Będziemy również kontynuować rozpoczęte zadnia, czyli budowę ulic: Batorego, Żółkiewskiego, Hetmańskiej i dróg w osiedlu Wierzbowa. Zajmiemy się również przebudową kładki pieszej w ciągu ulicy Nadrzecznej i rekultywacją składowiska odpadów. Będziemy też współpracować z powiatem tomaszowskim w zakresie przebudowy dróg i mostów na terenie miasta.

budzet21

budzet22

Jesteśmy otwarci na rozpoczęcie nowych projektów, oczywiście pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych.

budzet23

Zauważyliście państwo, że w tym budżecie jest dość wysoka rezerwa. Mamy pewnie plany do zrealizowania, ale tak jak już wspomniałem pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych zarówno tych unijnych jak i z Urzędu Marszałkowskiego.

Chcielibyśmy rozpocząć budowę nowego i nowoczesnego żłobka i stadionu miejskiego, ale część pieniędzy przeznaczyć również na budżet obywatelski.

budzet24

Po tej obrazowej prezentacji budżetu przez prezydenta Witko, projekt został poddany pod głosowanie radnych, którzy przyjęli go jednogłośnie.

źródło: tvtomaszow.pl

 

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/rada-miejska-przyjela-budzet-na-2015-rok/