Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Samorząd Terytorialny w Polsce w świetle budżetu państwa na 2013 rok

Z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości w dniu 29 października 2012 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się kolejna konferencja programowa: „Samorząd Terytorialny w Polsce w świetle budżetu państwa na 2013 rok”, w której uczestniczyli parlamentarzyści wraz z Posłem Marcinem Witko, eksperci, przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, a także samorządowcy reprezentujący wszystkie rodzaje samorządów od wójtów, burmistrzów, prezydentów po starostów i marszałków województw.

Konferencje otworzył Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który zwrócił uwagę na fakt, że po 1990 roku samorządy "przejęły ogromną część odpowiedzialności za kształt naszego życia społecznego" i "są wielkim osiągnięciem ustrojowym". W dalszej części wypowiedzi nadmienił, iż obecna sytuacja samorządów pod względem finansowym jest bardzo trudna „Sytuacja, w której dochodzi do radykalnej asymetrii między zobowiązaniami samorządów a ich finansowaniem. To najpoważniejszy problem, przed którym stoją samorządowcy”. Uczestnicy konferencji samorządowej przedstawili problemy i zagrożenia, związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Po przeprowadzonej dyskusji zostały wypracowane następujące postulaty:

- przywrócenie zasady rekompensowania ubytków finansowych w dochodach własnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, które są rezultatem zmian prawnych;
- zabezpieczenie pokrycia kosztów funkcjonowania oświaty;
- ujęcie w subwencji oświatowej wydatków ponoszonych na prowadzenie przedszkoli i oddziałów zerowych;
- wprowadzenie zwrotu VAT od prowadzonych inwestycji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;
- zmiana mechanizmu przyznawania subwencji wyrównawczej, która powinna uwzględniać nie tylko nierówny rozkład dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego, ale także zróżnicowane koszty realizacji zadań (powiązanych z mechanizmem wpłat do budżetu tzw. "janosikowego");
- przekazywanie nowych zadań w sposób prawnie uporządkowany, uwzględniający rzetelną wycenę kosztów zadania i pełnego ich pokrycia oraz określenie standardów realizacji zadań;
- ustalenie zasad reguły wydatkowej z samorządami i odsunięcie jej wprowadzenia w czasie;
- procedura ograniczenia deficytu powinna uwzględniać możliwość rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym realizację projektów z udziałem środków unijnych;
- nadanie organizacjom samorządowym uprawnienia do wniesienia skargi konstytucyjnej w zakresie zadań Jednostek Samorządu Terytorialnego;
- zapewnienie opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych;

Zdjęcia ze strony Posła Jana Warzechy

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/samorzad-terytorialny-w-polsce-w-swietle-budzetu-panstwa-na-2013-rok/140