Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Stanowisko PiS w sprawie przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawię stanowisko w sprawie przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym, druk nr 1224.

Omawiany projekt dotyczy art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej i odpowiednio przepisów ustawy o samorządzie województwa - art. 13, oraz ustawy o samorządzie powiatowym - art. 6.

Wysoka Izbo! Przedstawiono nam projekt będący kolejnym krokiem w ramach operacji gigantycznego zawłaszczenia państwa przez koalicję rządzącą. Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego określona w konstytucji wskazuje na jego szczególne funkcje i kompetencje, polegające na wykonywaniu zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Są to zadania o charakterze użyteczności publicznej, a więc takie, które mają na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Istotą świadczonych usług jest ich niska dochodowość. Nie służą do wypracowywania zysku, lecz zaspokajają potrzeby mieszkańców. Konsekwencją takiej pozycji ustrojowej samorządu jest oddzielenie jego działalności od działalności innych podmiotów poddanych mechanizmom wolnego rynku. Działalność jednostek samorządu terytorialnego nie polega na wypracowywaniu zysku, działalność jednostek samorządu terytorialnego nie polega na prowadzeniu biznesu. Niestety, projektodawcy omawianego projektu ustawy mają inną wizję funkcjonowania samorządu, sprzeczną z założeniami twórców reformy samorządowej. Chcą, aby samorząd prowadził działalność gospodarczą, aby był przedsiębiorstwem, najlepiej spółką, dla której zaspokajanie potrzeb mieszkańców jako zadanie użyteczności publicznej będzie celem trzeciorzędnym lub w ogóle celem nie będzie.

Mówiąc krótko, projekt ustawy szeroko otwiera drzwi do tworzenia przez samorządy powiatu i województwa spółek prawa handlowego. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, iż w zdecydowanej większości województw i powiatów władzę sprawuje właśnie PO. Jest to kolejny przykład skoku na kasę samorządów, czytaj: pieniądze wszystkich Polaków. Jeśli bowiem w każdym z 314 powiatów i 16 województw powstanie choćby jedna spółka, w której znajdzie zajęcie w zarządzie i radzie nadzorczej tylko 7 osób za średnią pensję tylko 5 tys. zł, to w ten sposób utworzycie państwo około 2,5 tys. nowych, intratnych stanowisk dla swoich kolegów, kosztujących państwo ponad 150 mln zł rocznie. Nie tak dawno dziennik ˝Puls Biznesu˝ opublikował listę 428 działaczy PO lub członków ich rodzin, którzy zasiadają w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zarabiających grube miliony. Jeszcze wam mało? Po aferze taśmowej zapowiadaliście państwo walkę z kumoterstwem i partyjniactwem w spółkach i agencjach Skarbu Państwa. I co?

Jak zwykle czcze obietnice bez pokrycia. Na tym, drodzy państwo, jednak nie koniec wątpliwości. Otóż projekt ten umożliwia samorządom powiatu i województwa obchodzenie progu zadłużenia poprzez stosowanie tzw. nadmiernie kreatywnej księgowości. Mistrzostwo świata w obchodzeniu progu zadłużenia do perfekcji opanowały gminy, ukrywając długi w swoich spółkach. Eksperci Instytutu Kościuszki przedstawili raport, z którego wynika, że wszystkie miasta wojewódzkie dzięki posiadaniu spółek prawa handlowego mogą ukrywać zadłużenie, a większość - deficyt. Według raportu największe długi mają spółki warszawskie, ale największy stopień ukrytego długu mają Poznań, Szczecin i Bydgoszcz. W tych miastach rzeczywisty dług jest większy od oficjalnego odpowiednio o 85, 84 i 74%, natomiast liderem pod względem ukrytego deficytu jest Kraków. Również Najwyższa Izba Kontroli w ostatnim raporcie alarmuje, że zadłużenie samorządów stale rośnie, a w wielu z nich już teraz brakuje pieniędzy na bieżące potrzeby. Czy chcecie państwo w tę swoistą spiralę totalnego zadłużenia wpędzić również samorząd powiatu i samorząd województwa?

Mechanizm prowadzenia działalności komercyjnej w spółce prawa handlowego najlepiej obrazują przekształcone w spółki szpitale. Zabierane są pieniądze pacjentom po to, by dać je prezesom spółek. Liczy się pieniądz i zysk, a nie zdrowie i pacjent.

Podsumowując, powiem, że samorządy powiatowe i województwa powołano do celów koordynacyjno-administracyjnych, a nie do prowadzenia działalności komercyjnej dla osiągania zysku. Co gorsza, wcale ten zysk nie jest pewny, na co wskazują wyniki finansowe spółek komunalnych. Jedyny niezaprzeczalny pewnik to taki, że ustawa ta stworzy możliwości obsadzania kolejnych intratnych stanowisk swoimi partyjnymi kolegami.

Szanowna koalicjo, wyraźnie myli się wam państwo z biznesem. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość apeluję: nie idźcie tą drogą. Państwo nie jest jedną wielką spółką służącą rozdawaniu posad kolegom. Państwo to przede wszystkim odpowiedzialność i troska o ludzi, ale wszystkich ludzi, nie tylko swoich. Dziękuję bardzo.

W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/stanowisko-pis-w-sprawie-przedlozonego-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-komunalnej/