Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Wystapienie z dnia 24 maja 2012

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 377). Ustawa Kodeks wyborczy została uchwalona 5 stycznia 2011 r., niespełna półtora roku temu. Dotychczas Kodeks wyborczy nowelizowano aż 8 razy. Nowelizacja tej ustawy z dnia 3 lutego 2011 r., dotycząca zakazu emisji płatnych audycji wyborczych w publicznych telewizji i radiu, została uchylona przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodna z konstytucją.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ustawa, która w tak krótkim czasie wielokrotnie była nowelizowana, nie należy do szczytu intelektualnych możliwości legislacyjnych jej twórców.

Dziś Wysoka Izba pochyla się nad kolejnymi zmianami do wspomnianej ustawy. Omawiany projekt poselski zasługuje na uwagę, jednakże konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian. Po pierwsze, wobec braku należytego uzasadnienia tegoż projektu uważamy za stosowne, aby projektodawcy przedstawili dane liczbowe potwierdzające stawianą tezę o częstych przypadkach rezygnacji przez kandydatów pełniących funkcję w organach samorządów z uzyskanego mandatu parlamentarnego zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów. Powyższe dane pozwolą ocenić, czy takie zdarzenia nie miały charakteru incydentalnego, co nie uzasadnia ingerencji prawodawczej.

Po drugie, kategoryczne założenie przez projektodawców, że rezygnacja przez samorządowca z uzyskanego mandatu parlamentarzysty zawsze stanowi zachowanie patologiczne, ponieważ taka rezygnacja oznacza, że kandydat nigdy nie chciał zostać parlamentarzystą, jest niewłaściwe. Należy każdy taki przypadek ocenić indywidualnie, albowiem sytuacja życiowa kandydata, a następnie nowo wybranego parlamentarzysty, może ulec diametralnej zmianie, uzasadniającej rezygnację z otrzymanego mandatu w Sejmie lub w Senacie. Po wprowadzeniu postanowień projektu ustawy do przepisów powszechnie obowiązującego prawa taka osoba nie będzie mogła dalej sprawować dotychczasowej funkcji w samorządzie, którą przecież, podobnie jak mandat parlamentarny, otrzymała od wyborców w akcie zaufania i poparcia. Dotychczasowy wysiłek samorządowców zostanie zaprzepaszczony, bo droga do pracy w gminie, powiecie czy województwie zostanie bezzasadnie zamknięta.

Po trzecie, jako członkowie ciała ustawodawczego musimy mieć zawsze na uwadze fakt, że nie wszystkie kwestie da się przewidzieć i właściwie sklasyfikować w drodze regulacji prawnej. Celowe wyszukiwanie sytuacji i tworzenie dla nich kruczków prawnych spowoduje, że będziemy tonąć w przepisach prawnych i zarazem będziemy ograniczani kolejnymi zakazami lub nakazami. Wszyscy doskonale pamiętamy, że jednym z przewodnich postulatów wyborczych partii, do której należą wnioskodawcy, była deregulacja jak największych obszarów dotychczas reglamentowanych prawnie i zwiększenie swobód obywatelskich. Proponowany projekt ustawy przeczy takiemu stanowisku partii.

(Poseł Armand Kamil Ryfiński: Swobód, a nie oszustw.)

Po czwarte, należy dodatkowo zauważyć, że liczne ostatnimi czasu zmiany prawa wyborczego naruszają koronną zasadę pewności prawa, dlatego należy rozważnie dokonywać dalszych zmian. Nowelizacja aktów normatywnych musi być podyktowana uzasadnioną potrzebą, zmierzać do poprawy dotychczasowej regulacji prawnej uznanej za niewłaściwą.

Podsumowując, proponowane przez projektodawców zmiany w naszej ocenie nie są w pełni uzasadnione oraz nie przyświeca im cel poprawy istniejącej regulacji w zakresie prawa wyborczego. Wręcz przeciwnie, projekt ustawy ogranicza i hamuje aktywność polityczno-społeczną. Skutkiem proponowanych zmian, polegających na automatycznym wygasaniu funkcji w organach samorządów w wyniku uzyskania mandatu parlamentarnego, będzie eliminacja konkurentów w wyborach parlamentarnych. Wiadomo, że o umieszczeniu danej osoby na liście w dużej mierze decydują jej osiągnięcia polityczno-społeczne, często w szczególności podczas sprawowanej wcześniej lub obecnie funkcji w samorządzie. Trudno wyobrazić sobie pracę sejmowej komisji samorządu terytorialnego bez udziału posłów z doświadczeniem samorządowym. Zmuszanie samorządowców do podejmowania decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych pod rygorem utraty funkcji w samorządzie jest ograniczeniem biernego prawa wyborczego i tym samym stanowi naruszenie art. 99 Konstytucji Rzeczypospolitej. Ponadto postulujemy objęcie wyżej wymienionego projektu konsultacjami społecznymi w rozumieniu art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej, ponieważ powielanie przez projektodawców niewłaściwej polityki rządu i partii rządzącej, polegającej na niemal dyktatorskim samodecydowaniu i niedopuszczaniu innych do głosu, jest sprzeczne (Dzwonek) ze współczesnymi, demokratycznymi standardami.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiany projekt w obecnym zapisie nie zasługuje na poparcie. Dziękuję bardzo.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/aktualnosci/wystapienie-z-dnia-24-maja-2012/