Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Interpelacje

2014-05-12
Odpowiedź na interpelację

Odpowiedź Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego MARKA MAZURA na interpelację dotyczącą funkcjonowania przewozów na lini Opoczno-Tomaszów Maz.- Koluszki- Łódź

2014-02-07
Interpelacja do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rządowego programu zatrudniania bezrobotnych po odbyciu długoletniej kary pozbawienia wolności

Szanowny Panie Ministrze!
Wobec utrzymującej się wysokiej 13-procentowej stopy bezrobocia w Polsce chciałbym zainteresować Pana Ministra problemem bezrobocia wśród osób, które odbyły długoletnią karę pozbawienia wolności.

2013-11-20
Interpelacja do Ministra Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze! Powierzenie usług ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej różnym podmiotom spowodowało na terenie powiatu opoczyńskiego wyłączenie tych usług z zakresu usług świadczonych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie.

2013-10-21
Interpelacja do Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. nieprawidłowości w refundacji składek na ubezpieczenie społeczne ze środków PFRON

Szanowny Panie Ministrze,

chciałbym w niniejszej interpelacji zwrócić Pana uwagę na nieprawidłowości
w funkcjonowaniu systemu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w szczególności na związane z tym negatywne konsekwencje dla osób niepełnosprawnych.

2013-10-11
Interpelacja do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka ws. złego stanu nawierzchni drogowej na nowowybudowanych odcinkach drogi ekspresowej S8

Szanowny Panie Ministrze!

„Polska w budowie” to hasło, które miało przyświecać wszelkim działaniom Rządu
w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju, jak również, mające być wyrazem nadchodzących zmian i poprawy warunków życia naszych rodaków. Niewątpliwie pomyślnie zrealizowane inwestycje są powodem do dumy i zadowolenia, jednakże nie dotyczy to przebudowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Piotrków Trybunalski – Adamowice.

2013-10-09
Interpelacja grupy Posłów do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2012-08-03
Odpowiedź w sprawie nadzoru nad czynnościami syndyków i sędziów komisarzy w postępowaniach upadłościowych

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 21.06.2012 r. złożoną przez Pana Marcina Witko Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadzoru nad czynnościami syndyków i sędziów komisarzy w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa uprzejmie wyjaśniam co następuje.
Aktualnie w 92 podmiotach z udziałem Skarbu Państwa prowadzone są postępowania upadłościowe.

2012-06-28
Interpelacja w sprawie nadzoru nad czynnościami syndyków i sędziów komisarzy w postępowaniach upadłościowych

Szanowny Panie Ministrze! Sprywatyzowane po roku 1989 przedsiębiorstwa państwowe pod względem dochodowości są dalekie od wypracowywanych zysków z czasów swej świetności. Spowodowane jest to w dużej mierze wszechobecnym kryzysem gospodarczym, ale również rodzajem prowadzonej produkcji, która straciła znaczenie dla gospodarki państwowej ze względu na przemiany społeczno-gospodarcze.(...)Wzorcowym przykładem niszczenia majątku przedsiębiorstwa w trakcie przedłużającego się postępowania upadłościowego jest zdewastowane mienie dwóch spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa z siedzibami w Tomaszowie Mazowieckim: Zakładu Tkanin Wełnianych Mazovia SA i Zakładu Włókien Chemicznych Wistom SA.

2012-06-10
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bezpodstawnie zawiadamia o popełnieniu przestępstwa

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się rolnicy oraz producenci rolni zaniepokojeni faktem wielokrotnego wzywania ich do prokuratury lub właściwych jednostek Policji w związku ze skierowaniem przez ARiMR zawiadomień o popełnieniu przestępstwa polegającego na zawyżeniu we wniosku powierzchni deklarowanych działek oraz wyłudzeniu środków pomocowych, tj. z art. 297 § 1 K.k.

2012-06-10
Niepokojące informacje o braku popularnych leków potrzebnych w zwalczaniu chorób nowotworowych

Szanowny Panie Ministrze! Od kilku tygodni docierają do mnie niepokojące informacje o praktycznie wyczerpanych zapasach leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, tzw. cytostatykow. Sygnalizowane przez media telewizyjne i prasowe braki dotyczą m.in. takich leków jak: dakarbazyna, ifosfamid, bleomycyna, etopozyd, methotrexate.

2012-06-10
Trudna sytuacja pacjentów chorych na astmę spowodowana wysoką ceną leków i brakiem zamienników

Według szacunków WHO na astmę oskrzelową choruje przeszło 6% dorosłej populacji świata, zaś liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu 10 lat. W Polsce leczeniu na tę chorobę poddanych jest przeszło 2 mln dorosłych i ponad milion dzieci.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/sejm/interpelacje/