Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Pytanie w sprawie podwójnego karania rolników za rzekome wyłudzanie dopłat obszarowych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwarolnictwo

24-05-2012

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Zacznę oryginalnie: ˝Dzień dobry. Czy pan Jan Kowalski? Jest pan podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi panu kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Może pan itd., itd.˝. Szanowni państwo, to nie jest jednostkowy przypadek. To nie jest jednostkowa scenka. W ostatnim czasie dość często dzieje się tak w domach polskich rolników. W jednym z łódzkich powiatów zaistniało ponad 200 tego typu sytuacji i do prokuratury wciąż wpływają kolejne wnioski. Z informacji pozyskanych od rolników wynika, iż ARiMR wskazuje, że rolnicy we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych zawyżają powierzchnię areału, co nie jest zgodne ze zdjęciami satelitarnymi ich działek. Tymczasem rolnicy wskazują, iż powierzchnię działek deklarują w oparciu o posiadane materiały źródłowe, zazwyczaj akty własności. Zawyżona w ten sposób kwota środków pomocowych często oscyluje w granicach, tu uwaga, od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Wnioskodawcy pokonują częstokroć kilkadziesiąt kilometrów, aby przekonać organy ścigania, iż błędne dane zawarte we wnioskach są wynikiem zwykłej pomyłki w posiadanych dokumentach bądź też innych niezawinionych przez nich zdarzeń. Postępowania te w większości kończą się wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzeniem śledztwa z powodu braku znamion czynu zabronionego, ewentualnie z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa angażuje do postępowań, których przedmiotem sporu jest kwota kilku lub kilkudziesięciu złotych, cały aparat ścigania, począwszy od Policji, a skończywszy na prokuraturze i sądzie. Postępowania generują ogromne koszty finansowe, tj. koszty wezwań, środków, materiałów.

    Panie Ministrze! Czy zostały opracowane przez resort rolnictwa wytyczne w zakresie kierowania zawiadomień o przestępstwie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego? Kto podejmuje decyzję o kierowaniu konkretnego zawiadomienia o przestępstwie i czy zawiadomienia te są badane pod kątem ich celowości? Czy istnieje kwota graniczna uszczuplonych, ewentualnie narażonych na uszczuplenie środków pomocowych, powyżej której owe zawiadomienia są kierowane? Czy rolnicy przed skierowaniem zawiadomień o przestępstwie są wzywani celem złożenia korekt oraz stosownych wyjaśnień? Czy badano, jakie decyzje merytoryczne zapadają po przeprowadzeniu postępowania karnego i jaki odsetek owych zawiadomień kończy się wydaniem decyzji o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa z powodu braku znamion czynu zabronionego, ewentualnie z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu? Dziękuję bardzo.

                                                                                                                                         Marcin Witko

                                                                                                                                     Poseł na Sejm RP

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/sejm/pytania-w-sprawach-biezacych/pytanie-w-sprawie-podwojnego-karania-rolnikow-za-rzekome-wyludzanie-doplat-obszarowych-od-agencji-re/