Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Wystąpienia

2015-12-24
Wesołych Świąt [Wideo]

Świąteczne życzenia dla mieszkańców Tomaszowa

2015-02-04
Komunikat Prezydenta Miasta

Komunikat dotyczący zmian kadrowych.

2014-11-21
Spot wyborczy Marcina Witko - kandydata PiS na Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego.
2014-09-13
Wystąpienie z 12 września 2014 r.

"Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2013"

2014-04-04
Wystąpienie z 04 kwietnia 2014 r.

Wystąpienie dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach

2014-04-02
Wystąpienie z 02 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia.

2014-04-02
Wystąpienie z 02 kwietnia 2014 r.

Wnioski do sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

2014-04-02
Wystąpienie z 02 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce" w 2012 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia

2014-04-02
Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 r.

Pytania do sprawozdania o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r.

2014-03-20
Wystąpienie z 20 marca 2014 r.

Informacja bieżąca w sprawie przyszłości rynku lotniczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów państwowych lub podmiotów z udziałem Skarbu Państwa: Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, Polskich Linii Lotniczych LOT SA, EuroLot SA oraz spółek, w których PLL LOT SA posiadał udziały lub akcje

2014-03-19
Wystąpienie z 19 marca 2014 r.

Pytania dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

2014-03-19
Wystąpienie z 19 marca 2014 r.

W trybie sprostowania: dotyczy projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

2014-03-19
Wystąpienie z 19 marca 2014 r.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach.

2014-02-20
Wystąpienie z 19 lutego 2014 r.

Sprawozdanie Komisji o:
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckimi,
- rządowym projekcie ustawy o funduszu sołeckim

2014-02-20
Wystąpienie z 19 lutego 2014 r. (2)

Sprawozdanie Komisji o:
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckimi,
- rządowym projekcie ustawy o funduszu sołeckim

2014-02-11
Konferencja prasowa Marcina Witko w dniu 11.02.2014 r. w biurze poselskim.
2013-12-13
Wystąpienie z 13 grudnia 2013 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Temat janosikowego nabrał rozgłosu ogólnopolskiego tak naprawdę dopiero wówczas, kiedy pojawiła się groźba braku płynności finansowej w woj. mazowieckim.

2013-12-03
Wystąpienie z 3 grudnia 2013 r.

Wystąpienie z 3 grudnia 2013 r. w sprawie informacji o rekolekcjach adwentowych.

2013-10-23
Wystąpienie z dnia 24 października 2013 r.

Wystąpienie z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obowiązku szkolnego 6-latków.

2013-10-23
Wystąpienie z 23 października 2013 r.

  Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To, że rozmawiamy o problemie janosikowego, to bardzo dobrze, jednak niedobrze, iż rozmawiamy tylko i wyłącznie przez pryzmat jednego województwa, województwa mazowieckiego, ponieważ janosikowe to problem nie tylko tego województwa.

2013-10-11
Wystąpienie z dnia 11 października 2013 r.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zacznę może od tego - żeby faktycznie powielić w pewnym sensie słowa pana ministra Ujazdowskiego - iż najlepszym dowodem na to, że pełni pan swoją funkcję w sposób chyba najbardziej oczekiwany przez obywateli, jest to, że jako jeden z nielicznych ministrów nie usłyszał pan dotąd w swojej karierze wniosku o wotum nieufności.

2013-10-09
Wystąpienie z dnia 9 października 2013 r.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam cztery pytania do pana ministra.

2013-09-27
Wystąpienie z 27 września 2013 r.

Sekretarz Poseł Marcin Witko:
Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych - godz. 12.
Komunikat. W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Promocji Żużla - bezpośrednio po głosowaniach.
Dziękuję bardzo.

2013-09-26
Wystąpienie z 26 września 2013 r.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Po wypowiedzi mojego szanownego kolegi pana posła Stanisława Ożoga trudno cokolwiek dodać, ponieważ zawarta tam była kwintesencja problemu polskich samorządów. Największym problemem polskich samorządów jest po prostu trudna sytuacja finansowa, makabryczna wręcz sytuacja finansowa, na dowód czego przedstawię chociażby sytuację z ostatnich dni. Płynność finansowa największego województwa, województwa mazowieckiego, jest zagrożona z tytułu wpłaty, a raczej niechęci do wpłaty tzw. janosikowego do budżetu państwa.

2013-09-12
Wystąpienie z 12 września 2013 r.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Otóż wszyscy wiemy, jak dużo się mówi, jak głośno jest wokół głównie jakości wymiaru sprawiedliwości w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach, może nawet w ostatnich latach. Z bardzo dużą uwagą wczytywałem się w treść projektu ustawy, który miał za zadanie usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości czy poprawić jej jakość. I o ile projektowane zmiany dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej mogą faktycznie uprościć czy przyspieszyć wybór kandydata ubiegającego się o stanowisko sędziowskie, choć wątpliwości i w tym przypadku są, o tyle regulacje odnoszące się do skrócenia, zakreślenia terminów danych czynności czy do kryteriów oceny kwalifikacji budzą pewne wątpliwości, budzą niepokój.

2013-09-11
Wystąpienie z 11 września 2013 r.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawy osób starszych - wielokrotnie już dzisiaj tu o tym mówiono - są bardzo istotne. Osób starszych przybywa i każda inicjatywa sejmowa, ustawodawcza czy rad gmin, skierowana do osób starszych, jest godna polecenia. Niemniej jednak ustawa, z którą dzisiaj mamy do czynienia, budzi pewne wątpliwości. Ona w zasadzie poza tym, że wnosi pewien chaos, niczego nowego nie wnosi.

2013-08-29
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dniu 28 sierpnia 2013 roku na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej poseł Marcin Witko zaprezentował w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sejmowa Komisja Ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt ustawy.

2013-08-28
Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż omawiany projekt ustawy, nikt chyba nie ma wątpliwości co do tego, przerzuca odpowiedzialność za utrzymanie dróg na samorządy. Często te drogi, przekazywane wskutek powstania nowych odcinków dróg bądź nowych mostów, bądź nowych obwodnic, są w stanie katastrofalnym, opłakanym. Samorządy będą musiały najpierw znaczące środki wyłożyć po to, żeby doprowadzić te stare odcinki dróg do stanu używalności, a później jeszcze ponosić olbrzymie koszty ich utrzymania. Projekt Prawa i Sprawiedliwości zakładał lepsze rozwiązania. Otóż oczywiście gmina mogła przejąć drogę, ale proponowaliśmy, żeby rząd na to zadanie przeznaczył pieniądze.

2013-06-13
Stanowisko Klubu PiS w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiamy dziś sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 762). W związku z tym chciałbym przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w tej jakże ważnej sprawie. Zanim jednak przejdę do konkretów, pragnę poinformować i zapewnić, że nie sposób tego typu projektów nie poprzeć i dlatego Prawo i Sprawiedliwość również udziela pełnego poparcia tej senackiej inicjatywie.

2013-06-13
Pytania dotyczące propozycji podziału funduszy europejskich na programy operacyjne

Łódź wysysa większość środków przeznaczonych na rozwój regionalny całego województwa. Co gorsza wcale te środki nie powodują jakiegoś niesłychanego rozwoju Łodzi. Pragnę tylko nadmienić, że bezrobocie w Łodzi znacząco przekracza średnią krajową i dodam, iż społeczeństwo miasta Łodzi bardzo starzeje się. Taka polityka prowadzi do tego, że środki unijne nie docierają do innych miast położonych poza Łodzią takich chociażby jak Tomaszów Maz. z którego pochodzę.

2013-06-12
Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa nie jest ustawą długą, więc nie stanowiło wielkiej trudności, żeby dogłębnie się z nią zapoznać, dlatego mimo iż nie mogłem uczestniczyć w posiedzeniu podkomisji z uwagi na pełnienie bardzo ważnych obowiązków poselskich, zapoznałem się z tą ustawą bardzo dogłębnie i właśnie w uzasadnieniu nie znalazłem tej jednej rzeczy.

2013-05-23
Pytanie o zamierzenia rządu co do przyszłości wspierania polskiej rodziny

W dniu dzisiejszym (23 maja 2013r.) odbyła się debata nad sprawozdaniem z wykonania programu Rodzina na swoim. Poseł Marcin Witko pytał o zamierzenia rządu co do przyszłości wspierania polskiej rodziny. Okazuje się, że młodzi nie dostaną dofinansowania na zakup mieszkania z rynku wtórnego. Rząd zdaje się bardziej preferuje wsparcie deweloperów niż młodych Polaków. W ten sposób nie zachęcamy młodych ludzi do pozostawania w kraju.

2013-05-12
Pytanie o powody utrzymywania podwyższonej stawki VAT.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pan minister Rostowski uzasadniał utrzymanie wyższej stawki VAT tym, że gospodarka - to jest cytat - znajduje się w ciężkim stanie. Idąc takim tokiem rozumowania, można wysnuć wniosek, że im wyższy VAT, tym nasza gospodarka będzie bardziej kwitła. Niestety przed chwilą pan minister Grabowski utwierdził mnie w przekonaniu, że nie tylko pan minister Rostowski tak twierdzi, ale w zasadzie całe ministerstwo. To bardzo źle.

2013-04-19
Skok na kasę samorządów - pieniądze wszystkich Polaków

Projekt ustawy PO szeroko otwiera drzwi do tworzenia przez samorządy powiatu i województwa spółek prawa handlowego. To kolejny przykład skoku na kasę samorządów czyli pieniądze wszystkich Polaków. Jeśli bowiem w każdym z 314 powiatów i 16 województw powstałaby choćby jedna spółka, gdzie zarząd i rada nadzorcza będzie się składała z tylko 7 osób zarabiających średnio po 5000 zł to w ten sposób utworzycie Państwo ok 2500 nowych intratnych stanowisk dla swoich kolegów. Będzie to kosztowało Państwo przeszło 150 mln zł rocznie.

2013-04-18
Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku dotyczące indywidualnego wskaźnika zadłużenia

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam pytanie do wnioskodawców. Szanowni państwo, otóż 1 stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać indywidualny wskaźnik zadłużenia. To jest pomysł pana ministra Rostowskiego. Czy państwo nie zauważacie ewidentnego konfliktu pomiędzy tym, co proponujecie w tym projekcie ustawy, a tym, co proponuje pan Rostowski? Pan Rostowski, argumentując swój pomysł, mówił, że chciałby zabezpieczyć samorządy przed nadmiernym zadłużaniem, a państwo pozwalacie samorządom zadłużać się bez liku, dajecie furtkę, żeby samorządy robiły to poprzez spółki.

2013-04-18
Stanowisko PiS w sprawie przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej

Wysoka Izbo! Przedstawiono nam projekt będący kolejnym krokiem w ramach operacji gigantycznego zawłaszczenia państwa przez koalicję rządzącą. Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego określona w konstytucji wskazuje na jego szczególne funkcje i kompetencje, polegające na wykonywaniu zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Są to zadania o charakterze użyteczności publicznej, a więc takie, które mają na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

2013-04-17
Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych

Pod pozorem dostosowania ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do wymagań nałożonych przez Trybunał Konstytucyjny klub PO chce przeprowadzić "krwawą" ogrodową rewolucję, której niewinnymi ofiarami będą miliony działkowców i ich rodziny.

2013-03-20
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku

Edukacja i oświata to najważniejsze dziedziny w kreowaniu polityki wobec Polonii, a przede wszystkim wobec Polaków na Wschodzie. Jakie środki są przeznaczane na pomoc dla Polskich szkół? Ile polskich szkół zostało zamkniętych a ile otwartych na Wschodzie?

2013-03-11
Wystąpienie z dnia 6 marca 2013

Wciąż duże kontrowersje budzi sposób wydatkowania 1% przez organizacje pożytku publicznego. Niekiedy 50% środków duże organizacje wykorzystują na przeprowadzenie kosztownych, ogólnopolskich kampanii reklamowych. Pieniądze zamiast trafiać np. na leczenie chorych dzieci, trafiają nie tam gdzie trzeba, niezgodnie z życzeniem darczyńcy.

2013-01-31
Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2013

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wyrażam nadzieję, iż za chwilę przyjmiemy te bardzo konieczne zmiany zawarte w senackim projekcie ustawy. Niemniej jednak nie sposób nie zauważyć faktu, iż ustawa śmieciowa budzi wielkie kontrowersje w samorządach, ale przede wszystkim budzi niepokój i niezadowolenie, wręcz oburzenie zwykłych mieszkańców.

2013-01-04
Wystąpienie z dnia 3 stycznia 2013

Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: Zdrowia - o godz. 12.15, Gospodarki - o godz. 12.15, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - o godz. 12.15, do Spraw Kontroli Państwowej - o godz. 12.30, Etyki Poselskiej - o godz. 12.30

2013-01-04
Wystąpienie z dnia 3 stycznia 2013

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiana nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To było mówione wielokrotnie i wielokrotnie padał z ust posłów przykład art. 40 ust. 1. Pozwolę sobie go przytoczyć: Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

2013-01-04
Wystąpienie z dnia 3 stycznia 2013

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam możliwość przedstawienia stanowiska klubu w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2013-01-04
Wystąpienie z dnia 3 stycznia 2013

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym skierować pytanie do przedstawiciela rządu.

Czy macie państwo wiedzę, ile samorządów do 1 stycznia podjęło uchwały rad gmin w zakresie realizacji tejże ustawy? Czy znane są państwu przypadki protestów ze strony jednostek samorządu terytorialnego związane z wprowadzeniem wyżej wymienionej ustawy?

2012-12-09
Wystąpienie z dnia 6 grudnia 2012

Wysoka Izbo! Jesteśmy traktowani jak zło konieczne. Tak w liście do Donalda Tuska pisze szef Związku Powiatów Polskich. Niestety, ten rząd nie traktuje poważnie nie tylko powiatów, lecz także samorządów, nie tylko powiatów, ale również gmin i województw. Służba zdrowia, szpitale - przerzucanie kolejnych zadań na samorządy. Szkoły, oświata - rekordowa liczba likwidowanych szkół.

2012-12-06
Wystąpienie z dnia 6 grudnia 2012

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym 2 minuty swojego czasu poświęcić młodym rolnikom, to jest temu działaniu, które ma służyć pomocy młodym rolnikom w starcie. Generalnie należy pozytywnie ocenić to, że ta pomoc, takie działanie się znalazło, ponieważ od tego powinniśmy zacząć, mówiąc o przyszłości polskiego rolnictwa. Ktoś tym rolnictwem w Polsce musi się zajmować i powinni to być ludzie młodzi.

2012-11-20
Wystąpienie z dnia 16 listopada 2012

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Jestem przekonany, że nam wszystkim obecnym dzisiaj na tej sali bardzo zależy na tym, żeby poziom wykształcenia młodych Polaków był jak najwyższy. Kilka godzin, może kilka chwil temu prezydent Francji w swoim wystąpieniu deklarował współpracę, m.in. współpracę na płaszczyźnie nauki. Przyznam się państwu szczerze, że mam pewne obawy, czy podołamy. Na pewno przyglądając się rankingom polskich uczelni, można przyjąć, że obawy te są jak najbardziej zasadne.

2012-11-15
Wystąpienie z dnia 8 listopada 2012

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podpisując dobrowolnie w grudniu 2008 r. pakiet klimatyczny, premier Tusk popełnił olbrzymi błąd polityczny. Polska gospodarka poniesie niewątpliwie wielkie koszty obniżenia jej konkurencyjności. Jak zwykle najbardziej odczują to zwykli obywatele, płacąc wyższe rachunki, w szczególności za energię.

2012-11-15
Wystąpienie z dnia 8 listopada 2012

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Problem polskiego sądownictwa tkwi nie w wielkości i liczbie polskich sądów, ale w jakości i profesjonalizmie orzekania. Nowo mianowani sędziowie to są najczęściej osoby młode, z niewielkim doświadczeniem zarówno zawodowym, jak i życiowym. Zaglądam do informacji Krajowej Rady Sądownictwa, która została przedstawiona w Sejmie, i dowiaduję się, że w 2011 r. do konkursu na stanowiska sędziowskie przystąpiło 77 prokuratorów, nominacje uzyskało 5 z nich, 72 odpadło.

2012-10-21
Wystąpienie z dnia 10 października 2012

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (druk nr 603).

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/sejm/wystapienia/