Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Wystąpienie z 02 kwietnia 2014 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 65

8 punkt porządku dziennego:

Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. (druk nr 1998) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2105).

Poseł Marcin Witko:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ze sprawozdania wynika, iż rząd wie, kto, w jakim wieku, w jakich okolicznościach i z jakich powodów spożywa alkohol, nie wie jednak najważniejszego, najistotniejszego - jak skutecznie przeciwdziałać alkoholizmowi. Według mojej oceny jedną z przyczyn jest niewłaściwe wydatkowanie środków z tzw. kapslowego oraz brak kontroli skuteczności wydatkowania tych środków. Jako przykład niech posłużą pewne liczby: 35 mln kosztują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, 12 mln wydatkujemy na organizacje abstynenckie. Czy nie uważacie państwo, że proporcje powinny być odwrotne? Uzależnieni trzeźwieją w stowarzyszeniach, nie trzeźwieją w komisjach gminnych.

    Pytanie drugie: Jak oceniacie państwo realizację szkolnych programów profilaktycznych? Według moich informacji jakość, a tym samym skuteczność zajęć budzi wiele wątpliwości, a wydatkuje się na ten cel, bagatela, 33 mln zł.

    Poproszę o odpowiedź na te pytania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/sejm/wystapienia/wystapienie-z-02-kwietnia-2014-r/613