Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Wystąpienie z dnia 10 października 2012

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (druk nr 603).

Szanowni państwo, ustawa Kodeks wyborczy została uchwalona 5 stycznia 2011 r. Dotychczas Kodeks wyborczy znowelizowano aż 8 razy. Nowelizacja tej ustawy z 3 lutego 2011 r. dotycząca zakazu emisji płatnych audycji wyborczych w publicznej telewizji i radiu zostało uchylona jako niezgodna z konstytucją. W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 r. część uregulowań procedury wyborczej uznana została za niezgodną z konstytucją, m.in. dwudniowy czas przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu.

Wysoka Izbo! Omawiany dzisiaj projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 r. dotyczącego ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy. W tym wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 ustawy z dnia 5 stycznia Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy przez to, że uzależnia reżim prawny wyborów od terminu ich zarządzenia. Jest to, jak wspomnieli moi poprzednicy, niezgodne z art. 2 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że samo określenie terminu nie budzi wątpliwości, gdyż kodeks został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 31 stycznia 2011 r., a wszedł w życie zgodnie z art. 1 przepisów wprowadzających po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 1 sierpnia 2011 r. Jednakże przepisy przejściowe zawarte w art. 16 ust. 1 i 2 przewidywały, że Kodeks wyborczy stosuje się do wyborów zarządzonych po dniu jego wejścia w życie oraz kadencji rozpoczętych po przeprowadzeniu tych wyborów i że do wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie wymienionej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy wyborcze, czyli stare przepisy ustawy.

Podsumowując, projekt zmiany ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z ustawą zasadniczą tzw. przepisów intertemporalnych. Zakwestionowane przepisy przejściowe uzależniały reżim prawny wyborów od terminu ich zarządzenia. Dzień ogłoszenia prezydenckiego zarządzenia wyborów decydowałby o stosowanej procedurze wyborczej. Byłaby to procedura określona w starej ordynacji lub ta z nowego Kodeksu wyborczego. Zgodnie z zasadą pewności prawa taka niepewność jest niedopuszczalna. Przepisy intertemporalne zostały mocą orzeczenia trybunału uchylone, dlatego powstała konieczność uchwalenia nowej regulacji.

Szanowni Państwo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie będzie przeciwny wprowadzeniu omawianych dzisiaj oczywistych zmian w Kodeksie wyborczym, jednakże pragniemy podkreślić, że potrzebne są gruntowne prace we właściwych komisjach nad tym chyba niezbyt udanym tworem prawnym, jakim jest Kodeks wyborczy. Dziękuję bardzo za uwagę.

2016-02-08
Czyste powietrze to priorytet

O tym jak ważna jest czystość powietrza nikogo nie trzeba przekonywać. Władze samorządowe również zdają sobie z tego doskonale sprawę i podejmują w tym kierunku działania. W poniedziałek 25 stycznia odbyło się w tej sprawie spotkanie w Urzędzie Miasta w Tomaszowie.

2016-01-18
Podsumowanie roku 2015!

 

Tak wyglądał rok 2015 w Tomaszowie Mazowieckim.

2016-01-14
Wojewoda Zbigniew Rau z wizytą w Tomaszowie

Zbigniew Rau, nowy wojewoda łódzki wybrał Tomaszów na miejsce swojej pierwszej wizyty. W środę wojewoda odwiedził Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe.

PIS

Lech Kaczyński

KPPIS

Janusz Wojciechowski

Copyright © 2018 Marcin Witko - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.witkomarcin.pl/sejm/wystapienia/wystapienie-z-dnia-10-pazdziernika-2012/